Archive for the ‘Set og sket’ Category

Kongeederfugl – ny art for Stubben

oktober 20, 2009

Hermed Jeppes finderberetning:

Lørdag den 17/10-2009 besluttede jeg mig for at tage en tur til Stubben. Det var blevet eftermiddag og vejret var klaret op, men der var stadig en frisk vind fra nord, så jeg tænkte, der måske kunne være chance for en lom, alkefugle eller måske en Sule. Mine forventninger var ikke store, men vejret var fint, og jeg havde et par timer, jeg kunne bruge på Stubben. Vel fremme fik jeg sat teleskopet op og gav mig til at scanne Øresund. Umiddelbart var der ikke andet at se end de sædvanlige måger og skarver, så jeg gik en rundtur på Del 1. Dette gav heller ikke alverden. Bedste arter var en Blå Kærhøg over Del 2 og en Husrødstjert længst ude på Del 1. Jeg forsøgte mig igen med noget Øresundsobs og kunne stadigvæk ikke få øje på andet end mågerne, skarverne og en måske-lom langt ude.

Jeg besluttede mig nu for at bevæge mig hjemad langs stensætnigen ud mod Øresund. Ud for Sø 2 mødte jeg Mikkel Fiil Iversen. Vi stod og snakkede om løst og fast, da Mikkel fik øje på en flok på ca. 40 ederfugle mellem Middelgrundsfortet og Stubben. Jeg gjorde, som jeg har gjort mange gange før: Jeg tjekkede flokken og forventede ikke at finde andet end ederfugle. Jeg blev dog hurtigt opmærksom på en afvigende fugl. Fuglen havde isolerede hvide felter i vingerne og var tydeligt mørkere end ederfuglehannerne. Og hvad var nu det: Næbbet var orange! I første omgang kunne jeg ikke få billedet til at passe, for unge ederfuglehanner har jo ikke orange næb. Her var det så, det gik op for mig, at det orange næb – eller rettere orange pandeknop – jo præcist var det kendetegn, jeg stod og kiggede efter. Jeg fik nu gjort Mikkel opmærksom på fuglen, mens jeg blev mere og mere overbevist om, at jeg havde Stubbens første Kongeederfugl i teleskopet.

Ederfuglene var nu ret ud for os, og jeg gik i gang med at registrere fuglens dragtkendetegn, mens flokken passerede os i 100-200 meters afstand. Udover den orange pandeknop, som jeg umiddelbart opfattede som et orange næb, kunne jeg se, at også fødderne var orange. Vingeoversiderne var sorte med hvide felter på armdækfjerene. De hvide felter var helt indrammet i sort. Bugen var mørk med en skarp grænse til et lysere brunt bryst. Hovedfarven fik jeg ikke registreret. Jeg var lidt langt tid om at få Mikkel skudt ind på fuglen, så han fik primært set fuglen bagfra. Vi fik dog begge set oversiden fint. Flokken forsvandt nu mod nord, og jeg fandt ”Fugle i Felten” frem fra rygsækken. Vi kunne konstatere, at fuglens overvinge var som den skulle være for en Kongeederfugl.

Så alting pegede på Kongeederfugl. Én ting undrede mig dog: Jeg havde jo set, at fuglens bryst var brunt og ikke rosa, som det burde være på en Kongeederfugl i pragtdragt. Det passede dog fint med en Kongeederfugl i eklipsedragt (eller måske i overgang fra eklipse- til pragtdragt). Men alle ederfuglehannerne i flokken var jo i pragtdragt, så burde en Kongeederfugl ikke også være i pragtdragt i oktober? Jeg ville gerne have denne detalje til at passe også, så jeg tog hjem for at se, om jeg på internettet kunne finde nogle billeder af Kongeederfugl i oktober eller eventuelt en beskrivelse af dragtudviklingen hos Kongeederfugl. I min søgning faldt jeg over denne hjemmeside: http://www.birdinfo.com/KingEider.html. Her kan man blandt andet læse følgende: “Adult males molt into a non-breeding eclipse plumage between July and August, with the majority of birds still showing full or partial eclipse at least into late October (Blomdahl et al.).” Kongeederfugl skifter altså dragt senere end Ederfugl, og det er helt efter bogen, at en fugl i oktober er i hel eller delvis eklipsedragt. Med hensyn til aldersbestemmelsen er jeg nået frem til, at fuglen primært grundet tydelig orange pandeknop og udbredelsen af hvidt på overvingen må være en 3K+ fugl.

Det er efterhånden blevet rigtigt svært at sætte nye arter på Stubbenlisten, så det var rigtigt godt at være først med denne eftertragtede art, som mange andre end jeg helt sikkert har kigget efter. Fuglen var med i den eneste ederfugleflok, jeg så i lørdags – man har jo lov til at være heldig en gang imellem!

Jeppe Thornfeldt Sørensen

Reklamer

Endnu en Hvidbrynet Løvs på Stubben…

september 29, 2009

Opdatering 30. september:
I følge DOFbasen er den hvidbrynede på plads her til morgen i samme krat som i går, men nu på sydsiden af krattet.
Et foto af Stubbens første bryn fra 2006 kan ses her, den blev i øvrigt fundet i samme krat.
——————————————-

29. september 

Efter en laaang havobs med meget få fugle over havet (dog en enkelt Sule), beslutter jeg at stoppe obsen 11.30. Jeg tjekker derefter de åbne arealer på del 1 for rastende pibere mv. og tager derefter krattene. Der er lidt Rødhalse, Grans’er og Sangdrosler i krattene, men ellers ikke noget. Da jeg kommer tilbage til indgangen tjekker jeg lige krattet ved hegnet. Efter at have stået et stykke tid, ser jeg pludselig noget der ligner en lille phyl flyve ud fra en af buskene nordligst og dumpe ned i en busk et par meter derfra. Efter nogle minutters venten ser jeg noget der rumsterer i en pil et par meter fra mig og så sidder den der sgu! En fin Hvidbrynet Løvs. Min 3. på Stubben. Den forsvinder igen og jeg beslutter at afspille kaldet for at få den frem igen så jeg kan få et foto. Der sker imidlertid ikke noget, og den siger heller ikke noget. Men pludselig er den fremme igen og jeg får et par skud i kassen. Derefter melder jeg den ud på dofcall.

Udover Sulen og brynet gav dagen også en fin Blå Kærhøg han, mange Engpibere (1100) samt et par Bjergvipstjerter.

Hvidbrynet Løvanger_29sep09_1908_500x375_f
Hvidbrynet Løvsanger, Stubben del 1, 29. sep 2009

Hvidbrynet Løvanger_29sep09_1907_500x375_f

Blå Kærhøg_29sep09_1933_500x375_f
Blå Kærhøg han trk. vest kl. 9.20. Stubben del 1.

Sule_29sep09_1943_500x375
Dogmefoto af 1k Sule trk. nord 9.05-9.10, Stubben del 1.

Thomas

Indlæg om Stubben i Østerbro Avis

juli 30, 2009

Den 15. juli var der i Østerbro Avis et indlæg om Stubben forfattet af undertegnede. Indlægget handler om de ynglende Viber og den “vilde” natur på Stubben.

Indlægget kan ses her:
http://www.e-pages.dk/bgmonline_oa/150/10 (s. 11)

Thomas

Ynglende Viber men meget få Grønbrogede Tudser

juni 22, 2009

Foråret er altid en travl tid, især på fuglefronten, og det har derfor knebet lidt med tiden til opdateringer af Stubbenbloggen.

For at starte lige på og hårdt, så følger her de mest interessante obs. fra maj og juni:
D. 3.5 Lille Præstekrave, Løvsanger 10 og Misteldrossel (HAG), d. 9.5. Gulbug (ANP), d. 19.5 Rødrygget Tornskade og Grå Fluesnapper (MPO), d. 21.5 Dværgterne 2 OF, Mudderklire 3 og en syngende Gulbug (RT). D. 22.5 Kærsanger 1 syngende samt en nordøsttrækkende Hvepsevåge (JTS) og d. 25.5 Dværgterne fouragerende (SSB). I alt blev det til 9 besøg i maj, hvilket ikke er det store.

D. 3.6 havde IBJ en nordvesttrækkende Tejst og en trk. Sortand. D. 13.6 en nordvesttrækkende Lomvie og to trk. Storspover og d. 19.6 talte HEL ynglefugle hvilket gav 3-4 par Viber (bl.a. 1-2 store juv), 1-2 par Store Præstekraver, 3-4 par Stenpikker (3 par set med unger) og et muligt ynglepar af Gul Vipstjert. Derudover også en Svaleklire rst.

At der har ynglet Viber på Stubben i år er lidt af en overraskelse! Hele foråret igennem har 4-5 par hævdet territorium på del 2, og nu er der så set flyvefærdige unger! Herligt! Der er også flere Store Præstekraver på Stubben i år, som har været stationære, og deres adfærd tyder på yngel, men ingen unger er set endnu. Gul Vipstjert blev også meget overraskende set den anden dag! To kom flyvende sammen, og kort tid efter sås endnu en. Tidspunktet kunne godt tyde på et lokalt ynglepar.

Knopsvaneparret har heller ikke i år haft succes med ynglen. Sidste år skyldtes det sandsynligvis forstyrrelser, men i år ser det ud til at være den massive regn, der har været årsagen.

En lidt mindre god nyhed drejer sig om bestanden af den Grønbrogede Tudse. Fra at have været oppe på en 5-600 dyr for nogle år siden, er bestanden nu helt nede på omkring kun 10 dyr!! Det er noget alarmerende, men forhåbentlig vil forbedringen af søerne vende denne tendens inden for de nærmeste år.

Af andet nyt skal nævnes, at de hegn der nu er sat op på del 1, er sat op i relation til det kommende anlægsarbejde ifm. anlæggelsen af krydstogtskajanlægget. Man kan stadig komme rundt i området.

Lidt fotos:

Vibe_Stubben_19juni09_0280_500x367_cl-up
Vibe, juni 2009

StorPraest_Stubben_19juni09_0305_500x375
Stor Præstekrave, del 2. Juni 2009

StenpikkerJuv_Stubben_19juni09_0247_500x378
Stenpikker, unge. Del 1. Juni 2009

Staere_Stubben_19juni09_0231_500x333
Stære på del 1. Juni 2009

Vibeland_Stubben_Del1-&2_19juni09_0326_500x375
“Vibeland”. Området på del 2, hvor Viberne har ynglet i år.

Stubben_Del1-&2_19juni09_0328_500x375
Del 1, søerne. Juni 2009

Tekst & fotos
Thomas

Dværgterner, Klyder m.m.

maj 1, 2009

Ankom til Stubben 6.35. Vejret var super: skyfri himmel og en let østenvind, og (for engang skyld) god sigtbarhed.
Jeg startede med krattene på del 1 som ikke gav det store, så jeg satsede i stedet på, at den gode sigtbarhed og østenvinden måske kunne kaste lidt af sig ude over havet. Det gav gevinst. Godt nok var der ikke mange fugle, men til gengæld var kvaliteten i top, idet Stubbens 5. fund af Klyde kunne noteres! 3 stk. kom indtrækkende og gik meget kortvarigt til rast i søen. Efter at have dyppet tæerne i sø nr. 2 lettede de igen og trak sydøst. En super obs. og kun anden gang jeg ser arten på Stubben! Ib Jensen (IBJ) havde i øvrigt 2 trk. sydøst d. 28. april! De fem fund på Stubben fordeler sig med 3 i april (alle ultimo april), et fra juni og nu et fra maj.

Endnu en overraskelse blev det til et par timer senere. Mens jeg sidder på del 2 og får en kop kaffe, hører jeg pludselig et sjovt ternekald bag mig. Jeg vender mig om og finder efter nogle sekunders søgen en lille terne. Lyset er dårligt, men jeg kan hurtigt se at det er en Dværgterne, og der er endda to! En længe ventet ny Stubbenart for undertegnede! Fedt! De flyver hurtigt nordpå, men jeg når lige at få et par enkelte fotos – piv ringe kvalitet, men man kan med lidt god vilje godt se, at det er en Dværgterne.
Måske den lille Dværgterne-koloni, som havde etableret sig ved Lynetten sidste år, er kommet igen?

Jeg havde også en anden spøjs obs. På vej tilbage til del 1 fra del 2, hører jeg en Rødstjert synge på afstand. Det er min første på Stubben i år, så jeg beslutter mig for, at jeg lige vil prøve at finde den. Jeg går i retning af lyden og efterhånden som jeg kommer nærmere undrer jeg mere og mere over, hvor lyden kommer fra. Der er stort set intet grønt i det område, hvor sangen kommer fra. Efter lidt søgen finder jeg endelig fuglen. Den sidder øverst oppe på containerne i det store containerområde på del 1! Den er meget aktivt syngende og skifter jævnligt sangpost, men det er hele tiden fra toppen af de øverste containere! Det har jeg ikke oplevet før. Det plejer kun at være Husrødstjerten der gør det.

Ud over fugle var der en del Hornfiske-lystfiskere derude i dag og det så ud til, at det var god fangst. Der blev hevet en del i land!

I øvrigt ser det ud til, at der skal laves noget nyt indhegning på del 1. Der er sat metalstolper i jorden flere steder derude. Opdaterer om sagen, når jeg har fået svar fra By og Havn.

Herunder lidt fotos fra i dag og et par enkelte fra tidligere i april

klyde_stubben_1maj09_0468_500x410_f
Klyder, Stubben 1. maj. Søerne tjekkes ud før landing…

klyde_stubben_1maj09_0473_2_500x367_f
Klyderne går kortvarigt til rast…

klyde_stubben_1maj09_0491_500x371_f
Og trækker derefter igen videre.

dvc3a6rgterne_stubben_1maj09_0556_500x370_f
Dokumentationsfoto af Dværgterne, Stubben 1. maj.

gravand_stubben_1maj09_0388_500x384_f
Gravand, Stubben 1. maj.

vibe_stubben_24apr09_0258_500x415
Vibe over Stubbens del 2, april.

stubben_storpraest_24apr09_0234_500x3811
Stor Præstekrave, Stubben del 2, april.

tarnfalk_stubben_1maj09_0518_500x390_f
Tårnfalk, Stubben, 1. maj.

rc3b8dstjertlok_stubben_1maj09_0613_500x424_f
Syngende Rødstjert på alternativ biotop. Stubben, 1. maj.

sanglc3a6rke_stubben_1maj09_0466_500x544_f
Syngende Sanglærke, Stubben del 2, 1 maj.

stubben_gulvip_24apr09_0225_500x371_filtered3
Gul Vipstjert, Stubben del 2. April.

stubben_morgenstemning_udsigt_24apr09_0387_497x365
Morgenstemning på Stubben, medio april.

Thomas

Fotos: Thomas Hellesen

TRE Mosehornugler…

april 9, 2009

En tur på Stubben her i morges gav ikke mindre en TRE Mosehornugler! En kanon oplevelse!
Ankom ved 8-tiden og mødte en halv times tid senere Hanne Kapala (HKA), som kunne informere mig om, at hun havde haft 3 moseugler på del 1 tidligere på morgenen, og at de sandsynligvis befandt sig på del 2 nu.
Efter lidt morgenhavobs, som absolut intet gav, samt lidt kratlusk, begav jeg mig over på del 2. Det tog ikke lang tid før alle tre mosehornugler var set: to sammen i det sø-lige hjørne og én der i flere omgange lå og fouragerede rundt over den vestlige del og også tog et par ture over på del 1.

Derudover var der ikke det store i dag. Stadig en 7-8 Viber på del 2 og i dag også 12 Dobbeltbekkasiner.

Thomas

moseugle_stub_9apr09_0022_500x369_filtered
Mosehornugle, del 2. Foto: Thomas Hellesen

moseugle_stub_9apr09_0044_500x379_filtered
Mosehornugle, del 2. Foto: Thomas Hellesen

rc3b8spurv__engpib_stub_9apr09_0074_400x505_filtered
Engpiber og Rørspurv, del 2. Foto: Thomas Hellesen

En god forårsdag på Stubben

april 4, 2009

Efter 2 måneders fravær fra Stubben, var det godt at komme et smut derud igen. Valget af dag kunne ikke have været bedre; vejret var kanon! Varmt og forårsagtigt!

Der var dog ikke meget vind, og det resulterede også i at sigtbarheden ikke var den bedste. Det så derfor ud til, at trækket ikke ville blive til det helt store. Det blev det heller ikke, men det blev alligevel til nogle rigtig gode obs.

Af gode obs. fra i dag kan bl.a. nævnes: Trane 7 + 1 N, Blisgås 40 NØ, Bjergvipstjert 1 N, Huldue 1 N, Mosehornugle 2 rst. (del 1, set sammen, senere 1 over del 2), Svaleklire 1 rst., Storspove 1 rst., Hedelærke 2 N, Bjergirisk 2 rst., Stenpikker 2 rst. og Sortmejse rst. (Baltikavej 7).

Der var i øvrigt mange Viber på del 2! Ca. 8 og flere af dem i display! Fedt at se dem tæske rundt i parringsflugt med Københavns skyline som baggrund!

Søerne er i øvrigt blevet genetableret og del 1 ser nu mere eller mindre ud, som den gjorde før de gik i gang med søerne. Dokkenområdet er til gengæld blevet fyldt helt op nu (se foto).

Herunder lidt fotos fra i dag:

mosehornugle_4apr09_img_1790_500x421_f
Mosehornugle forfulgt af krage, del 2. Foto: Thomas Hellesen

huldue_4apr09_img_1688_500x436_f
Huldue. Foto: Thomas Hellesen

trane_4apr09_img_1830_500x408_f
Traner på træk. Foto: Thomas Hellesen

vibe_4apr09_img_1821_500x457_f1
Vibe over del 2. Foto: Thomas Hellesen

engpiber_4apr09_img_1814_500x465_f
Engpiber på del 2. Foto: Thomas Hellesen

ederfugl_4apr09_img_1678_500x410_f
Ederfugl. Foto: Thomas Hellesen

ederfugl_4apr09_img_1747_500x358
Ederfugle i forårsstemning på havet ud for del 1. Foto: Thomas Hellesen

stubben_dokken_4apr09_p1020220_500x375
Det opfyldte dokområde. Foto: Thomas Hellesen

stubben_soerne-paa-del1_4apr09_p1020219_500x3751
Søerne på del 1. Foto: Thomas Hellesen

Rød Glente på Stubben

marts 20, 2009

Kristian Laustsen (KLa) og jeg var i dag et fem-timers smut på Stubben. Vejret var fantastisk, og sigten var fin. I al beskedenhed havde vi sat næsen op efter Fiskeørn.

Der blev ikke arbejdet i området, så vi havde ro til at følge trækket. Og ro skulle der til! Dagstotalen af Traner var på hele 220 individer, fordelt på ti flokke. Langt de fleste flokke hørte vi trompetere meget langt væk, og “jeg synes satme jeg hører Traner et eller andet sted” var dagens sætning. Snart herefter fandt vi flokkene og talte dem minutiøst. Den første flok så vi kl. ca. 11.45, mens de sidste seks Traner sås kl 15.00. Alle trak nord.

Til gengæld var det tamt med Musvåger; 6+1 fugle på fem timer. Overraskelsen gemte sig imidlertid i denne “skrue” af seks Musvåger: en Rød Glente!

På del 2 så vi den “sædvanlige” Blå Kærhøg (hun), mens Del 1 i dag bød på Stor Præstekrave (3), Snespurv (11), Hvid Vipstjert (1), Tårnfalk og Spurvehøg. Sidstnævnte forsøgte i opvisningsstil at slå en Stor Præstekrave, men jagten endte uden jack-pot for Spurvehøgen.

Endnu en herlig dag på Stubben!

/ Troels L. Petersen

Troels Petersen (TLP) lader som om han tæller Traner i Eilat-stilling. Typisk Stubben-sceneri. Foto: Kristian Laustsen

Troels Petersen (TLP) lader som om han tæller Traner i Eilat-stilling. Typisk Stubben-sceneri. Foto: Kristian Laustsen

Rød Glente, Stubben, 20/3-09 kl. 12.15, foto: Kristian Laustsen

Rød Glente, Stubben, 20/3-09 kl. 12.15. Foto: Kristian Laustsen

6 Traner, Stubben, 20/3-09, foto: Kristian Laustsen

Stor Præstekrave

marts 10, 2009

Tirsdag d. 10/3-09

Jeg tilbragte i dag timerne fra 7:30 til 11 på Stubben. 

Hullet på Del 1 er igen blevet en sø, og på trods af den seneste tids forstyrrelser rastede både Taffeland, Lille Lappedykker, Troldand (6) og Gråand (16) i søen.

Maskinerne er ligeledes væk fra Del 1, så jeg oplevede denne morgen ganske stille. Bag slusen arbejdede et par “trucks” flittigt, men det synes ikke at genere den Blå Kærhøg (hun-farvet) som havde rastet på ydre Del 2, og som tog sig en fin fourageringstur rundt på hele området.

I krattet tættest på rundkørslen kaldte 35(+) Bjergirisker, mens resten af Del 1 og 2 domineredes af Sanglærkens kvidder (18). Ind i mellem kaldte Engpiberne og de (nyankomne) Stor Præstekrave (2 FU). Udenfor slusen rastede Toppet Lappedykker (kun 1) og Stor (1) og Toppet Skallesluger (han+hun) og ca. 30 Skarver i brogede dragter. Yderligere 9 Toppet Skallesluger fløj over området.

På himlen sås overflyvende Grågæs (30), Knopsvaner (13), Sangsvaner (12), Viber (22 OF, 4 R) og en smuk juv. Musvåge. Langt mod øst så jeg flere store ubestemmelige gåse-flokke.

På Del 1 så jeg en stor, velnæret (fed) kat luske rundt. Det lykkedes mig desværre ikke at … men jeg kan jo trøste mig med at den så gammel ud.

På gensyn derude!

Mvh

Troels Petersen

Nordhavnens fremtid – det endelige vinderforslag

marts 2, 2009

Det blev en revideret version af forslag nr. 48 “Urban Delta” (se nyhed under 19. december), som i dag blev offenliggjort som det endelige vinderforslag.

Det reviderede forslag kan ses her og det ser faktisk ret interessant ud. Mere info om vinderforslaget samt flere plankort kan ses på By & Havns hjemmeside her. Realiseres forslaget som det ser ud nu, bliver der tale om nogle ret store grønne områder – se bl.a. de nederste oversigtskort i det sidste link.

Forslaget vil senere blive præsenteret i Det Fritliggende Pakhus på Nordre Toldbod 12.

 

Thomas